ต้นทุนเลี้ยงหมูไตรมาส 3 ขยับสูง

ต้นทุนเลี้ยงหมูไตรมาส 3 ขยับสูง

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในฐานะประธานคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ถึงการประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจากกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยร่วมประชุม

ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาต้นทุนการผลิตสุกรรายไตรมาส พบว่า ต้นทุนการผลิตสุกรขุน ไตรมาสที่ 3 เฉลี่ยที่กิโลกรัมละ 73.77 บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ที่กิโลกรัมละ 68.96 บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.97) เนื่องจากค่าพันธุ์สัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้น จากปัญหาโรคระบาดในช่วงต้นปี ทำให้ลูกสุกรเสียหายจำนวนมาก ประกอบกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน

ทั้งนี้ สำหรับไตรมาสที่ 4 คาดว่าต้นทุนจะใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเริ่มลดลงกลับสู่ปกติ และราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากขึ้น เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ที่มา : นสพ.แนวหน้า

10592948_649424935173533_255032119160346280_n

ดูสินค้าของเราทั้งหมด >>>> คลิ๊กที่นี่

สั่งซื้อ

ติดต่อเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *